Ірина Кондрацька, ендокринолог: Цукрового діабету 2-го типу можна позбутися на ранніх стадіях

30 вересня 2019 р.

Треба змінити спосіб життя — більше рухатися і менше їсти

 

Наша ендокринна система нагадує оркестр. «Перша скрипка» у ньому — щитовидна залоза. «Диригент» — головний мозок. Від того, наскільки віртуозно гратиме «оркестр», залежить наше самопочуття та й загалом стан здоров’я. К. м. н., лікар-ендокринолог, експерт МОЗ України з питань ендокринології Ірина Кондрацька закликає не ставити собі діагнозів, а за наявності найменших сумнівів — звертатися до лікаря. На запрошення МОЗу фахівець відповіла на питання користувачів Facebook, більшість з яких стосувалася цукрового діабету 2-го типу. В Україні це найбільш поширене ендокринологічне захворювання.

Зростання захворюваності на патології щитовидної залози медики пояснюють кращою діагностикою. Раніше просто не існувало такого широкого спектру аналізів на визначення рівня гормонів.
Зростання захворюваності на патології щитовидної залози медики пояснюють кращою діагностикою. Раніше просто не існувало такого широкого спектру аналізів на визначення рівня гормонів.

— Які симптоми вказують на проблеми з ендокринною системою?

— Порушення менструально­го циклу, зміни у молочній залозі та/або яєчниках (у жінок), ерек­тильна дисфункція (у чоловіків), непліддя (у представників обох статей);

— різкий набір або втрата ваги;

— тремор рук;

— запаморочення.

Поява цих ознак — привід звернутися до сімейного ліка­ря та/або гінеколога (жінкам), які за потреби скерують до ендо­кринолога. Можна одразу про­консультуватися із таким фахів­цем, як гінеколог-ендокринолог. Чоловікам варто записатися на прийом до андролога. Це — лі­кар, який одночасно спеціалі­зується на ендокринному та ін­тимному здоров’ї представників сильної статті.

— Яке захворювання щито­видної залози найбільш роз­повсюджене?

— Аутоімунний тиреоїдит — коли імунна система сприймає щитовидну залозу як щось чу­жорідне і починає її атакувати. Якщо функції щитовидної залози при цьому не порушені, лікуван­ня ця патологія не вимагає.

— Українці масово хворіють на недуги щитовидної залози через Чорнобиль?

— Така ситуація спостерігаєть­ся у цілому світі. Це можна по­яснити кращою діагностикою, адже раніше не існувало тако­го широкого спектру аналізів на визначення рівня гормонів. Що справді насторожує — зростан­ня захворюваності на рак щито­видної залози, який є прямим наслідком Чорнобильської ката­строфи. Тому якщо у вас — вуз­лова форма зобу, ви повинні по­стійно перебувати на контролі у лікаря-ендокринолога.

— Що робити, аби щитовид­на залоза не хворіла?

— В Україні гостро стоїть про­блема йододефіциту. Вирішити її просто — звичайну кухонну сіль, яку їсте щодня, треба замінити на йодовану. Якщо є фінансова можливість, віддавайте перева­гу не штучно йодованій, а мор­ській солі. Їжте морську капусту і волоські горіхи — ці продукти та­кож містять йод.

Якщо вже є проблема зі щито­видною залозою, рекомендуєть­ся приймати препарати йодиду калію, але призначити їх пови­нен тільки лікар. Як і кожен лікар­ський засіб, вони володіють по­бічними ефектами і при деяких патологіях цього органа проти­показані.

— З якою проблемою хво­рі найчастіше звертаються до ендокринолога?

— Із цукровим діабетом 2-го типу. Пацієнтів із цим діагнозом в Україні — понад мільйон. Йдеть­ся про офіційно зареєстровані випадки. Таких хворих насправ­ді — близько чотирьох мільйонів. Тому якщо вам понад 45 років, здайте аналіз на визначення рів­ня глюкози у крові.

— Чи передається діабет 2-го типу у спадок?

— Так, це спадкова патологія (на відміну від діабету 1-го типу), яка найчастіше успадковуєть­ся по материнській лінії. Тобто якщо ваша мама або бабуся хво­ріли на діабет — це фактор ри­зику розвитку цієї недуги у вас, незалежно від віку. Раніше вва­жалося, що діабет 2-го типу — проблема літніх людей. Сьогод­ні нерідко діагностуємо його і у 35-, і навіть у 30-річних.

— Чому ендокринологи за­кликають людей стежити за своєю вагою?

— Один із факторів ризику роз­витку діабету 2-го типу — зайва вага. Розрахуйте свій індекс маси тіла (ІМТ): вагу поділіть на зріст у квадраті. Наприклад, ваш зріст — 1,6 м, а вага — 80 кг. 1,6 помнож­те на 1,6. У сумі отримаєте 2,56. Далі 80 поділіть на 2,56. Ваш ІМТ — 31,25. Якщо індекс маси тіла — перевищує 25, ви — у групі ризику розвитку цієї хвороби.

Особливо слід стежити за ва­гою вагітним. Ви набираєте зайві кілограми, дитина також гладшає. Якщо дитина при народженні ва­жить понад 4 кг, автоматично по­трапляєте у групу ризику.

Цукровий діабет 2-го типу — єдине важке хронічне спадко­ве захворювання, якого мож­на позбутися на ранніх стадіях, змінивши спосіб життя. Почніть більше рухатися і менше їсти, особливо простих вуглеводів (бі­лого хліба, дріжджових булок, фаст-фуду, цукру). Норма цукру — 20−25 г на добу. Зверніть ува­гу, що у багатьох продуктах (та­ких, як кетчуп) міститься багато «прихованого» цукру.

Їжте нежирне м’ясо, рибу, овочі (помідори, капусту, огірки, баклажани), фрукти, цілозерно­вий хліб (у ньому багато вітамінів групи В), горішки, але трішки, бо вони калорійні. Пам’ятайте: здо­рова, але смажена їжа — шкідли­ва!

— Що таке аналіз на глікози­льований гемоглобін і навіщо його робити?

— Це показник здоров’я паці­єнта з цукровим діабетом. Лю­дина приймає певні препарати і може у такий спосіб перевірити, як вони працюють, чи правильно лікар підібрав терапію, що відбу­вається зі судинами, адже діабет може давати ускладнення і при цьому не мати яскраво вираже­них симптомів. Такий аналіз тре­ба здавати хоча б раз на півроку.

— Чи розвивається залеж­ність від інсуліну (при інсулі­нотерапії)?

— Якщо у вас 1-ий тип діабе­ту, альтернативи інсуліну немає. Якщо 2-ий тип, більшість пацієн­тів починає із цукрознижуваль­них таблеток, але коли вони вже не допомагають, інших варіантів не існує. Декомпенсована фор­ма діабету загрожує появою не­безпечних ускладнень, що мо­жуть коштувати життя!

Таблетки — синтетичні, наш ор­ганізм їх не виробляє, а інсулін — це гормон, який продукується підшлунковою залозою. Це най­більш природний на сьогодні спо­сіб лікування цукрового діабету. В Європі 30% пацієнтів із 2-им ти­пом діабету — на інсулінотерапії.

— Яка повинна бути крат­ність прийому їжі у діабетика?

— Їсти мусить кожні 3−4 годи­ни: сніданок, обід, вечеря + два перекуси. Це основа здорово­го харчування. Порції — маленькі: не п’ять разів на день по мисці, а одна миска, розділена на п’ять порцій.

— Які ще є типи діабету, крім 2-го?

— Згадуваний 1-ий, інших типів і гестаційний — коли діабет вини­кає під час вагітності (тому всі жінки «при надії» мусять здавати глюкозотолерантний тест). Ді­абет 1-го типу трапляється рід­ко (5−10% від загальної кількос­ті хворих на цукровий діабет). Це аутоімунне захворювання, яке може передаватися по батьків­ській лінії (хоча вірогідність, що діти також хворітимуть, низька).

— Чи можна за допомогою активного статевого життя знизити рівень пролактину?

— Пролактин — це гормон, рі­вень якого регулюється гіпо­фізом (залозою внутрішньої секреції, розташованою у го­ловному мозку. — Авт.). Пролак­тин потрібен лише жінкам і лише у період лактації (грудного ви­годовування), проте трапляєть­ся, що його рівень може підви­щуватися, і не тільки у жінок. За допомогою активного статево­го життя не можна вирішити цієї проблеми, як і вилікувати будь-яку іншу ендокринну патоло­гію. Те, що відсутність статевого життя негативно впливає на ен­докринну систему, — також міф.

— Гормони — це добре чи по­гано?

— У віці 50−55 років у жінок (і у чоловіків, зрештою, також) на­стає клімакс — перехід від репро­дуктивної фази організму до зга­сання дітородних функцій. Це — час вікових гормональних змін. Ми старіємо, вже не такі квітучі, радісні і рум’яні. Цей період на­очно демонструє, наскільки важ­ливу роль відіграють гормони у нашому організмі. Аби не розба­лансувати цю складну і водночас делікатну систему, потрібно до­тримуватися трьох простих пра­вил: нормально харчуватися, ви­сиплятися і уникати стресів, хоча це й важко у сучасному світі.

— Чи потрібно здавати ана­лізи «на гормони» профілак­тично?

— Гормонів є сотні (ті, які ви­робляються у головному моз­ку, щитовидній залозі, наднир­никах, статеві гормони), і треба бути мільярдером, щоб просто так перевіряти їх рівень. Аналізи треба здавати, коли вже є якась проблема.

— Чи безпечні гормональні контрацептиви?

— Так, якщо їх призначив лі­кар, а перед тим обстежив па­цієнтку, — аби переконатися, що немає проблем, які можуть слу­жити протипоказанням до при­йому протизаплідних піґулок чи використання внутрішньоматко­вої спіралі.

— Як дізнатися, що гормони естроген і тестостерон виді­ляються у неправильних кіль­костях?

— Вважається, що естроген — це суто жіночий гормон, а тес­тостерон — суто чоловічий, але вони виробляються у представ­ників обох статей, просто у різній кількості. Якщо виникне дисба­ланс (тобто у жінки буде більше тестостерону), у неї з’явиться висипка на шкірі, фігура нага­дуватиме чоловічу (з широкими плечима і вузькими стегнами). Можуть виникати порушення менструального циклу, що при­зведе до безпліддя.

Якщо у чоловіка буде більше естрогену, ніж це задумано при­родою, у нього також можуть виникнути проблеми із зачат­тям дитини. Набиратиме вагу, попри те, що стиль харчування і рухова активність залишати­муться такими ж, як раніше, та відчуватиме труднощі з досяг­ненням і/або утриманням ерек­ції, достатньої для проведення задовільного статевого акту.

— Як ставитеся до популяр­ної нині кетодієти?

— Негативно. Людина вжи­ває багато жирів і повністю ви­ключає з раціону вуглеводи. Це сприяє інтенсивній втраті ваги і… здоров’я.

Коли організму чогось не ви­стачає (у нашому випадку — вуг­леводів), переходить на альтер­нативний, стресовий варіант функціонування, тобто працює на межі своїх можливостей. Пе­чінка перетворює жир у кетонові тіла, які нищать судини. За п’ять років вже не будете здоровою людиною.

Фото НМАПО ім. П. Л. Шупика та usinessmirror.com.ph

 

 

 

 

Розмовляла Власта Колодинська

 

 

 

 

Джерело: Високий замок

Залишити коментар

Filed under "2014-2020"

Напишіть відгук

Please log in using one of these methods to post your comment:

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s